Vi har lenge jobbet med å få satt opp AdBlue-anlegg slik at man kan fylle dette samtidig med diesel. Heggstadmyra er første stasjon ute med denne muligheten, men planene ligger klare for å utvide dette til flere stasjoner.

For å finne fram til stasjonen kan dere gå på vår side for tankstasjoner, adressen er Heggstadmyra 13.
Internkort blir brukt for fylling også her.