Førstehjelp til fyringsanlegg

Hvis det oppstår problemer som ikke er nevnt her, ta gjerne kontakt med oss.

Kontrollrutiner hvis brenneren stopper

Sjekk om det er olje på tanken.
Sjekk om oljekranene er åpne.
Sjekk om oljefilteret er tett.
Sjekk om driftstermostaten er riktig innstilt? Den skal som regel stå på 70-80C.
Sjekk om gul hovedbryter er slått på.
Sjekk om de gule sikringene er hele.

Sjekk om den røde varsellampen på brenneren lyser

Trykk inn den lysende knappen slik at den slukker. Dette bør kun gjøres to ganger før serviceteknikker tilkalles. Hvis den røde knappen ikke lyser, trykk den grønne kanppen på sikkerhetstermostaten hardt inn. Dersom brenneren ikke starter etter å ha prøvd disse punktene, må du ringe en sertifisert serviceteknikker.

Kjelen er varm, men ikke huset

Sjekk at shuntventilen står i riktig posisjon og at eventuell automatikk er riktig innstilt.
Sjekk at sirkulasjonspumpe går
Sjekk om ventilene i rørsystemet er i riktig posisjon
Sjekk at det er tilstrekkelig vann på anlegget.

Dersom ikke noe av dette hjelpen bør du kontakte en sertifisert servicetekniker eller rørlegger.

Er det luft i systemet?

“Surkler det i radiatorene?” – Radiatorene må luftes gjennom lufteskruene

Slå av sirkulasjonspumpe og still shuntventil på fullt varmepådrag
Skru opp lufteskruen og vent til vannet pipler ut. Skru deretter lufteskruen igjen.

Vedlikehold av kjel og brenneranlegg

Fyrrommet må få tilstrekkelig med frisk luft til forbrenningen. Lukk aldri igjen luftelukene når kjelen benyttes. Sørg for at utvendig rist ikke dekkes til av snø, løv etc. Fei kjelen, 1 mm sotlag reduserer virkningsgraden på kjelen med ca 5%.

Korrekt røkgasstemparatur er 40-200C

NB! For lav røkgasstemparatur kan forårsake kondensering i pipa. Dette bør kontrolleres.
Røkgasstermometer bør være montert i anbringeren til pipa.